Giới thiệu

tech_icon

 

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào ngày 26 tháng 05 năm 2011. Khoa hiện giảng dạy ngành Công nghệ thông tin bậc đại học với 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính và truyền thông cho 740 sinh viên. Hiện Khoa đang có 30 giảng viên bao gồm: 02 GS, 02 PGS, 10 TS và 16 Thạc sĩ.

 

Khoa CNTT tuyên bố Tầm Nhìn và Sứ mệnh như sau:

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành là nơi uy tín về  đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng của công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh

Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực khởi nghiệp và hội nhập dựa trên đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần khẳng định vai trò của trường đại học tư thục trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội, văn hóa và môi trường của TP. HCM và cả nước

.

Giá trị cốt lõi

Đẳng cấp

Hội nhập

Năng động

Trí tuệ

Trách nhiệm

Đoàn kết

Các Bộ môn trực thuộc

BM Kỹ thuật phần mềm

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ phần mềm bậc: Cao đẳng, Đại học Và Trên đại học thuộc khoa CNTT; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết chuyên ngành, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm

Tìm hiểu thêm

BM Mạng máy tính và Truyền thông

Bộ môn Kỹ thuật máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính, mạng và truyền thông bậc: Cao đẳng, Đại học Và Trên đại học thuộc khoa CNTT; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết chuyên ngành, các công cụ và kỹ thuật phát triển liên quan đến máy tính

Tìm hiểu thêm

BM Cơ sở ngành

Bộ môn Cơ sở ngành đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học cơ sở cho sinh viên khoa CNTT bậc: Cao đẳng, Đại học Và Sau đại học; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.

Tìm hiểu thêm
vision-icon

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:

  • Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành là nơi uy tín về  đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng của công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.
mission-icon

SỨ MỆNH

Khoa Công nghệ thông tin xác định sứ mệnh của mình trong lĩnh vực CNTT như sau:

  • Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực khởi nghiệp và hội nhập dựa trên đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần khẳng định vai trò của trường đại học tư thục trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội, văn hóa và môi trường của TP. HCM và cả nước.