Trong giai đoạn 2014-2020, đồng hành cùng chiến lược phát triển của Nhà trường cùng những phân tích bối cảnh, thực trạng ngành công nghệ thông tin, Khoa tập trung xây dựng kế hoạch chiến lược vào các lĩnh vực chính sau:

  • Đào tạo
  • Nghiên cứu ứng dụng
  • Quan hệ đối ngoại
  • Xây dựng đội ngũ

1.1      Đào tạo

Đến năm 2020, các chương trình đào tạo cử nhân CNTT của Khoa được thiết kế, xây dựng, cập nhật thường xuyên theo nhu cầu thực tiễn phát triển CNTT, hợp chuẩn POHE và đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn AUN-QA. Sinh viên tốt nghiệp đủ khả năng chuyên môn và tiếng Anh để tham gia thị trường lao động quốc tế.

Thực hiện liên kết đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT, gắn kết CNTT với các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực quản lý, kinh doanh.

1.2      Nghiên cứu ứng dụng

Là một thành viên của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Khoa phấn đấu đến năm 2020 trở thành khoa trọng điểm về nghiên cứu khoa học, chú trọng nghiên cứu ứng dụng. Các nghiên cứu tập trung vào việc phát huy thế mạnh của Khoa khi được nhà trường chú trọng đầu tư, đáp ứng yêu cầu khoa học và ứng dụng CNTT trong những năm tới như: khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện.

1.3      Quan hệ đối ngoại

Khoa CNTT kết hợp với Trường đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường tiên tiến trên thế giới, giúp sinh viên có nhiều chọn lựa hơn trong việc học cũng như nâng cao khả năng giảng dạy của giảng viên.

Bên cạnh đó, Khoa cũng tập trung phát triển mạng lưới quan hệ với doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giúp sinh viên hiểu rõ bối cảnh nghề nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng bám sát thực tế, nâng cao vị thế của Khoa và Trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.4      Xây dựng đội ngũ

Với yêu cầu của một khoa trọng điểm, Khoa tập trung phát triển đội ngũ giảng viên đạt trình độ theo kịp sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, số lượng tiến sĩ đạt 40%.